Palvelut

Digitaalinen transformaatio

Yritysten ja julkisen sektorin toimintaympäristö on kompleksinen ja muuttuu nopeasti. Kehitettäessä tietojärjestelmiä tällaisessa toimintaympäristössä perinteinen, vesiputousmallinen lähestymistapa ei toimi, koska toteutuksen valmistuessa alkuperäinen suunnitelma on usein jo vanhentunut tai osoittautuu, että se on perustunut paikkaansa pitämättömiin lähtöoletuksiin.

Digitaalisia palveluja on kehitettävä ketterästi ja kokonaan uudella otteella. Erityisesti julkisen sektorin perinteinen tapa kehittää tietojärjestelmiä on hidas ja kankea. Siinä tyypillisesti ensimmäiseksi määritellään vaatimukset, tämän jälkeen viedään läpi hankintaprosessi, seuraavaksi toteutetaan vaatimuksien pohjalta tietojärjestelmä, sitten testataan ja lopuksi käyttöönotetaan järjestelmä. Tässä kestää vuosia ja toiminnan kannalta keskeiset oletukset ja päätelmät saattavat osoittautua prosessin aikana vääriksi, eikä niihin pystytä enää tekemään joustavasti muutoksia.

On tärkeää ymmärtää lähtötilannetta ja nykyisen toimintakulttuurin vaikutuksia, jotta muutosta voidaan toteuttaa realistisin askelmerkein ja kestävällä tavalla. Jos kaipaat apua digitaalisen transformaation
edistämisestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, autamme mielellämme.

Toimintakulttuuri ja muutosjohtaminen

Kehitettäessä toimintaa nopeasti muuttuvassa ja kompleksissa toimintaympäristössä on yksityiskohtainen etukäteissuunnittelu käytännössä täysin mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan ketteryyttä, totutusta poikkeavia ohjausmalleja sekä evidenssiin perustuvaa hyötylähtöisyyttä.

Toimintakulttuurin muuttaminen vaatii aikaa, työtä ja johdon esimerkkiä. On tärkeä ymmärtää organisaation lähtötilannetta ja nykyisen toimintakulttuurin vaikutuksia, jotta tilannetta voidaan muuttaa kestävällä tavalla. Meillä on erittäin paljon kokemusta muutosjohtamisesta ja toimintakulttuurin muuttamisesta myös julkisella sektorilla. 

Jos haluat vaihtaa ajatuksia aiheesta, ole yhteyksissä, niin jutellaan aiheesta.

Toiminnan ja IT:n yhteistyö

Toiminnan kehittäminen ja IT kulkevat nykyisin yhä tiiviimmin käsi kädessä. Vielä vuosikymmen sitten moni organisaatio suhtautui IT yksikköön/tietohallintoon puhtaasti tukifunktiona. Useilla toimialoilla on
havahduttu kantapään kautta siihen, että IT:n ja teknologian strateginen merkitys on kasvanut voimakkaasti teknologian sulautuessa yhä syvemmälle tuotteisiin ja palveluihin.

Muuttuvassa tilanteessa IT-yksikkö tarvitsee uusia kyvykkyyksiä. Meillä on todella kattava kokemus IT-johtamisen ja tietohallintojen kehittämisestä sekä suurista julkisen sektorin organisaatioista että yrityssektorilta.
Me autamme tarvittavien uusien kyvykkyyksien kehittämisessä. 

Kehittyvät ekosysteemit ja markkinamuutokset

Kehittyvät ekosysteemit ovat meille tuttuja toimeksiannoistamme. Meiltä löytyy tuoretta kokemusta ja ainulaatuista näkemystä esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistotuotteiden toteuttamisesta
sekä näihin liittyvien ekosysteemien rakentumisesta. Lisäksi meillä on kokemusta ja näkemystä julkisen sektorin palvelumuutosten vaikutuksesta markkinoihin ja toimintaympäristöön esimerkiksi tilanteissa, joissa julkinen toimija vetäytyy palvelujen tuottajasta palvelun järjestäjän rooliin. 

Edellä kuvattuihin tilanteisiin sisältyy aina riskejä, jotka ovat useimmiten hallittavissa, mutta jotka toteutuvat hyvin todennäköisesti, mikäli ei ymmärretä riittävästi ko. kokonaisuutta ja transformaatiota, jota ollaan toteuttamassa.

Jos organisaatiosi pohtii näitä kysymyksiä, asiantuntemuksestamme on sinulle apua.

Kiinnostuitko?